AMI

Polityka jakości

Misją Firmy AMI- producenta mięsa drobiowego i przetworów mięsnych jest dostarczanie na rynek wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, przy jednoczesnym rozwoju i umacnianiu pozycji ekonomicznej na rynku. Chcemy, aby nazwa naszej Firmy kojarzyła się naszym Klientom z bezpieczną i zdrową żywnością o doskonałych walorach smakowych i odżywczych.

Cel ten realizujemy poprzez:

– posiadanie certyfikatów: IFS (International Food Standard) – poziom wyższy 7 i certyfikatu BRC, nadane przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą,
– przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego, jak też uzgodnionych wymagań klienta zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz legalności produkowanych wyrobów,
– utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności,
– planowe oraz systematyczne prowadzenie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych surowców i wyrobów gotowych, mikrobiologicznych i organoleptycznych surowców i wyrobów gotowych,
– monitorowanie procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobu,
– zapewnienie optymalnych parametrów dostaw surowców i materiałów pomocniczych,
– bieżąca analiza potrzeb i rozpoznawanie oczekiwań klientów umożliwiających budowanie trwałych relacji z Klientem,
– monitorowanie jakości wykonywanych usług poprzez analizę klientów oraz prowadzenie audytów wewnętrznych,
– motywacja pracowników oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
– spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska,
– systematyczne i planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie stosowanych systemów zarządzania,
– zaangażowanie całej załogi Firmy w zarządzanie jakością, podnoszenie poziomu jakości przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.