AMI

Aktualności

Ami spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa informuję, że w ramach postępowania upublicznionego w Bazie konkurencyjności pod nazwą: „Realizacja Inwestycji polegającej na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej o mocy 4.0MW wraz z magazynem energii o pojemności 1,7 MWh w formule 0 eksport” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  Meb Technical S p. z o.o.